Unfortunately I don't have such good news. Herko is in a hospital in Sundsvall. He had been suffering from a swollen eye and a wound above his eye for a few days. He also developed a fever and was very tired. He had therefore decided to adjust his route and visit Ron and Josephien earlier. They took Herko to the hospital yesterday. He ended up in the emergency room there. They did a lot of research and finally took a back puncture. Unfortunately we are still waiting for the results. He can no longer see anything through one eye. Seeing with the other eye is also bad, but that could also be due to the fatigue. He has to go to the eye doctor this morning. Hopefully we will get more clarity soon. I'll keep you posted and hopefully he can move on with his dream soon!

ik heb helaas niet zo’n goed nieuws. Herko ligt in het ziekenhuis in Sundsvall. Hij had al een paar dagen last van een gezwollen oog en een wondje boven zijn oog. Daarbij kreeg hij koorts en was hij ontzettend moe. Hij had daarom besloten om zijn route aan te passen en eerder op bezoek te gaan bij Ron en Josephien. Zij hebben Herko gisteren meegenomen naar het ziekenhuis. Hij is daar uiteindelijk op de eerste hulp terecht gekomen. Ze hebben heel veel onderzocht en uiteindelijk ook een rug punctie genomen. Helaas zijn we nog in afwachting van de uitslagen. Hij kan door 1 oog niets meer zien. Kijken met het andere oog gaat ook slecht, maar dat kan ook met de vermoeidheid te maken hebben. Hij moet vanochtend naar de oogarts. Hopelijk krijgen we snel meer duidelijkheid. Ik houd jullie op de hoogte en hopelijk kan hij snel verder gaan met zijn droom!